MILONGA-SEMINAARI

La 9.12. klo 11-16
(scroll down for English)

Kovasti odotettu milongakurssi on täällä! Laita se kalenteriisi!

Oletko sinäkin yksi heistä, jotka eivät tanssi milonga-tandaa milongassa?
Haastamme myytin, että milongan tanssiminen olisi vaikeaa, tai milonga liian nopeaa tanssittavaksi. Aloitamme milongan perusteista, jotta ymmärrät paremmin sen luonteen ja voit heti nauttia milongasta tanssi-iltana. Kurssilla tutustumme lisäksi milonga-musiikkiin ja milonga lisaan ja -traspieen sekä perinteisiin milongassa käytettäviin kuvioihin.

Kurssi on tarkoitettu jatko-, keski- ja edistyneen tason tanssijoille.
Kurssi sisältää 4 t. opetusta

Opettajat: Carina Quiroga ja Arttu Artkoski

Aikataulu

11-12 milonga tunti 1
kahvitauko
12.15-13.15 milonga tunti 2
evästauko
13.45-14.45 milonga tunti 3
kahvitauko
15-16 milonga tunti 4

✅ Ilmoittaudu nyt täältä:
https://www.varaaheti.fi/lafabricadeltango/fi/la_fabrica_del_tango/classeswithpartner
Ilmoittaudu parin kanssa, molemmat ilmoittautuvat erikseen.
Hinta 90€ p/hlö

Mukaan tunneille: mukavat vaatteet, juomapullo, eväät ja suuri halu tanssia!
Tarjoamme kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Voit tuoda jotain herkullista jaettavaksi yhteiseen pöytään.

✨ Huom!
Illalla tanssitaan yhdessä “Tampereen Pikkujoulumilongassa” klo 19-00.
Tervetuloa juhlimaan!
Järjestää La Fábrica del Tango tanssikoulu ja Tango aMoroso ry

lafabricadeltango.fi
tangopiantao.com

/// ENGLISH VERSION

MILONGA SEMINAR
Sat 9.12. – 11-16h

The much-awaited milonga course is here! Put it on your calendar!

Are you one of those who don’t dance the milonga tanda at the milongas?
We challenge the myth that milonga dancing is difficult, or that milonga is too fast to dance. We’ll start with the basics of milonga so that you better understand its nature and can immediately enjoy milonga as a dance night.
In the course, we will also get to know milonga music and milonga lisa and traspie, as well as traditional patterns used in milonga.

The course is intended for advanced, intermediate and advanced level dancers.
The course includes 4 hours of teaching

Teachers: Carina Quiroga & Arttu Artkoski

Schedule

11-12 milonga class 1
coffee break
12.15-13.15 milonga class 2
snack break
13:45-14:45 milonga class 3
coffee break
15-16 milonga class 4

✅ Register now here:
https://www.varaaheti.fi/lafabricadeltango/fi/la_fabrica_del_tango/classeswithpartner
Registration with a partner, both need to fill the registration separately.
Price €90 p/person

Bring with you: comfortable clothes, a drinking bottle, snacks and a great desire to dance!
We offer coffee, tea and snacks. You can bring something delicious to share at the common table.

✨ Note!
In the evening welcome to “Tampere’s Little Christmas Milonga” 19-00h.
Let´s party together!
Organized by La Fábrica del Tango dance school and Tango aMoroso association

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d